Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Bakalářské práce (1/11)
2017 Jakub Dolinský Analýza světelné křivky proměnné hvězdy typu RR Lyrae
 
 
 
Školitel: Mgr. Marek Skarka, Ph.D.
2017 Nikola Faltová Studium čar mezihvězdného prostředí ve spektrech...
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2017 Bára Gregorová Segmentace celodiskových snímků sluneční chromosféry
 
 
 
Školitel: Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
2017 Anna Juráňová v angličtiněRentgenová spektroskopie horkého plynu obklopujícího...
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Norbert Werner, Ph.D.
2017 Matej Kosiba v angličtiněKlasifikace galaxií pomocí strojového učení
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Norbert Werner, Ph.D.
2017 Jan Kuchař CCD fotometrie otevřené hvězdokupy NGC 188
 
 
 
Školitel: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
2016 Ondřej Veselý Studium krátkoperiodické zákrytové dvojhvězdy
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
2016 Jaroslav Cimerman Časově rozlišená spektrální diagnostika dopadajícího...
 
 
 
Školitel: Mgr. Petr Synek, Ph.D.
2016 Jakub Faktor v angličtiněJaká kritéria jsou vhodná ke klasifikaci hvězd horní...
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr.
2016 Jaroslav Hudeček Dvojhvězdy nízké hmotnosti
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.