Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Bakalářské práce (3/11)
2015 Andrea Dobešová Fotometrické studium temné hmoty
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2015 Václav Glos NFW hustotní profil temné hmoty a slupkové galaxie
 
 
 
Školitel: RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
2015 Jakub Illík CCD fotometrie vybraných otevřených hvězdokup
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
2015 Martin Piecka v angličtiněMetody určování hustoty mezihvězdného prostředí
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr.
2015 Magdalena Špoková Vícenásobná spirální struktura v galaxiích
 
 
 
Školitel: RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
2014 Martin Blažek CCD fotometrie tranzitujících extrasolárních planet
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
2014 Vladimír Domček v slovenštiněČáry mezihvězdného prostředí ve spektru hvězdy sigma...
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2014 Ondrej Kamenský v slovenštiněCCD fotometrie vybraných otevřených hvězdokup
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
2014 Miroslav Kubala Fotometrická detekce exoplanet v infračerveném oboru...
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
2014 Tomáš Procházka CCD fotometrie vybraných otevřených hvězdokup
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.