Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Bakalářské práce (4/11)
2014 Zdeněk Prudil Analýza světelné křivky proměnné hvězdy typu RR Lyrae
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
2013 Petr Fatka Páry a rodiny asteroidů
 
 
 
Školitel: Mgr. Petr Pravec, Ph.D.
2013 Romana Grossová v slovenštiněObservační studium supernov
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2013 Miroslav Jagelka v slovenštiněPeriody a pozorované světelné křivky magnetických...
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
2013 Klára Loukotová Studium vysokoenergetického záření bílých trpaslíků
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2012 Ján Opavský v slovenštiněSvětelné křivky kompaktních objektů
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2013 Lukáš Průcha Fotometrie chemicky pekuliárních hvězd
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
2013 Katarína Skočovská v slovenštiněStudium kompaktních objektů ve vysoko-energetické...
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2013 Miroslav Štangler Proměnnost spektra hvězdy HD 64740
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2013 Jaroslav Velčovský Kalibrace spektroskopu SGS
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.