Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Bakalářské práce (5/11)
2013 Jakub Vulgan v slovenštiněFotometrická analýza galaxií
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2013 Patrik Žilka v slovenštiněAnalýza světelných křivek blazarů
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2012 Juraj Čurpek v angličtiněAnalýza mikrovlnného kosmologického pozadí
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2012 Mirek Dočekal Hvězdná fotometrie obyčejnými digitálními fotoaparáty
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2012 Štefan Haluza v slovenštiněFotometrické studium komet
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2012 Richard Jánov v slovenštiněTranzitující exoplanety
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
2012 Jaroslava Kocková v slovenštiněFotometrická analýza galaxií
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2012 Jana Krčálová Studium spektra chemicky pekuliární hvězdy HD 114365
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2012 Jitka Kroutilová Studium vybrané pulsující proměnné hvězdy typu RR Lyr
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
2012 Jiří Květoň Přesnost fotometrie v závislosti na expoziční době
 
 
 
Školitel: RNDr. Jan Janík, Ph.D.