Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Bakalářské práce (8/11)
2009 Jana Połedniková Spektrální syntéza astronomických snímků
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2009 Milan Prvák Stanovení ultrafialové světelné křivky hvězdy sigma Ori...
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2009 Marta Svobodová Studium jasu oblohy
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2009 Ondrej Urban v slovenštiněIdentifikace rentgenových a gama zdrojů v optickém oboru
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2009 Jaroslav Vážný Data mining model pro astronomii
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2008 Vendula Hlobilová Plošná fotometrie kulových hvězdokup
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2008 Jaroslav Hudeček Plošná fotometrie kulových hvězdokup
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2008 Matúš Kocka v slovenštiněIdentifikácia rentgenových zdrojov v optickom obore
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2008 Petr Kurfürst CCD fotometrie vybrané otevřené hvězdokupy I.
 
 
 
Školitel: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
2008 Roman Maňák Plošná fotometrie komet
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.