Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Bakalářské práce (8/11)
2009 Tereza Jeřábková Variabilita extragalaktických zdrojů
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2009 Kamila Kovačíková Studium spektra cefeidy HD 74196
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2009 Lenka Matěchová Studium mezihvězdného prostředí ve směru hvězdy...
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2009 Jan Palounek Studium spektra hvězdy HD 74275
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2009 Jana Połedniková Spektrální syntéza astronomických snímků
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2009 Milan Prvák Stanovení ultrafialové světelné křivky hvězdy sigma Ori...
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2009 Marta Svobodová Studium jasu oblohy
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2009 Ondrej Urban v slovenštiněIdentifikace rentgenových a gama zdrojů v optickém oboru
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2009 Jaroslav Vážný Data mining model pro astronomii
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2008 Vendula Hlobilová Plošná fotometrie kulových hvězdokup
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.