Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Bakalářské práce (9/11)
2008 Jaroslav Hudeček Plošná fotometrie kulových hvězdokup
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2008 Matúš Kocka v slovenštiněIdentifikácia rentgenových zdrojov v optickom obore
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2008 Petr Kurfürst CCD fotometrie vybrané otevřené hvězdokupy I.
 
 
 
Školitel: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
2008 Roman Maňák Plošná fotometrie komet
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2008 (unknown) CCD fotometrie vybrané otevřené hvězdokupy II.
 
 
 
Školitel: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
2008 Marek Skarka Interpretace světelné křivky krátkoperiodické proměnné...
 
 
 
Školitel: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
2008 Petr Šafařík Metody stanovení indexu lomu vzduchu
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2008 Veronika Vašáková Následná astrometrie blízkozemních planetek a její vliv...
 
 
 
Školitel: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
2008 Lenka Zychová Studium mezihvězdného prostředí ve směru hvězdy HD 36841
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2007 Kateřina Bartošková Plošná fotometrie eliptických galaxií
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.