Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Skripta (2/2)
F8670 Fyzika chladných hvězd
  Autor: doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
FA090 Výuka astronomie na střední škole
  Autoři: doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc. a prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.