Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Diplomové práce (2/9)
2017 Tereza Mádlová Historický a současný výzkum cefeid na Astronomickém...
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
2017 Magdalena Špoková Simulace extraterestrického prostředí a jeho vliv na...
 
 
 
Školitel: Mgr. Michaela Musilová, Ph.D.
2016 Klára Loukotová Vyhledávání reliktních rádiových zdrojů
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2016 Vladimír Domček Studium rentgenového záření z blízkosti černých děr
 
 
 
Školitel: RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.
2016 Romana Grossová Vysokodisperzní spektroskopie s Ondřejovským Ešeletovým...
 
 
 
Školitel: RNDr. Petr Škoda, PhD.
2016 Ondrej Kamenský Studium mikrokvasarů
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2016 Stanislav Paláček Počátek historie řešení problému tří těles
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
2016 Zdeněk Prudil Blažkův jev v galaktické výduti u hvězd typu RR Lyrae
 
 
 
Školitel: Mgr. Marek Skarka, Ph.D.
2016 Jaroslav Velčovský Komplexní studium otevřené hvězdokupy NGC 2281
 
 
 
Školitel: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
2016 Jakub Vulgan Slupkové galaxie - hydrodynamické simulace typu...
 
 
 
Školitel: RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.