Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Diplomové práce (2/9)
2018 Martin Vo Klasifikace světelných křivek kvasarů s použitím metod...
 
 
 
Školitel: Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.
2018 Caiyun Xia Vývojové změny periody rotace horkých chemicky...
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2017 Martin Blažek Automatizace zpracování a analýzy fotometrických dat...
 
 
 
Školitel: Bc. Petr Kabáth, Dr. rer. nat.
2017 Andrea Dobešová Poruchy v rotačních křivkách slupkových galaxií
 
 
 
Školitel: RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
2017 Martin Piecka v angličtiněTracing a possible carrier of Diffuse Interstellar Bands
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr.
2017 Magdalena Špoková Simulace extraterestrického prostředí a jeho vliv na...
 
 
 
Školitel: Mgr. Michaela Musilová, Ph.D.
2016 Klára Loukotová Vyhledávání reliktních rádiových zdrojů
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2016 Vladimír Domček Studium rentgenového záření z blízkosti černých děr
 
 
 
Školitel: RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.
2016 Romana Grossová Vysokodisperzní spektroskopie s Ondřejovským Ešeletovým...
 
 
 
Školitel: RNDr. Petr Škoda, PhD.
2016 Ondrej Kamenský Studium mikrokvasarů
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.