Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Diplomové práce (4/9)
2015 Jaroslava Kocková Atmosferické částicové spršky
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2015 Jan Páral Astrofyzika pulsarů
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2015 Michal Prišegen Astrofyzika čelních rázových vln
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2015 Lukáš Průcha Měkké gama záření magnetických neutronových hvězd
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2015 Ján Opavský Profilová fotometrie
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2014 Michal Almáši Ultrafialová spektroskopie planetárních mlhovin a jejich...
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2014 Mirek Dočekal Vliv nedokonalého snímku na přesnost CCD fotometrie
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
2014 Barbora Doležalová Infračervené záření hvězd
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.
2014 Jakub Fišák Rayleighův rozptyl v atmosférách horkých hvězd
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2014 Pavel Hála Klasifikace spekter pomocí konvolučních neuronových sítí
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.