Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Diplomové práce (5/9)
2014 Jan Rokos Studium blazarů a kvasarů
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2013 Šárka Dvořáková Analýza spekter horkých hvězd s pomocí programu VO-Korel
 
 
 
Školitel: Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.
2013 Šárka Karešová Spektroskopické studium slunečních a hvězdných erupcí
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.
2013 Lenka Janeková v slovenštině3D spektroskopie galaxií
 
 
 
Školitel: RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
2013 Barbora Mikulecká Modely planetek odvozené ze světelných křivek a zákrytů
 
 
 
Školitel: Mgr. Petr Pravec, Ph.D.
2013 Tamás Nagy v slovenštiněMeranie oblačnosti v infračervenej oblasti spektra
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
2012 Zdeněk Janák Klasifikace světelných křivek s pomocí neuronových sítí
 
 
 
Školitel: Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.
2012 Tereza Jeřábková Analýza chaotických systémů v astronomii
 
 
 
Školitel: Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.
2012 Robert Klement Určování vzdáleností dvojhvězd
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc.
2012 Matúš Kocka v angličtiněStudium proměnných hvězd ve vysokoenergetické části...
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.