Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Diplomové práce (6/9)
2012 Zdeněk Janák Klasifikace světelných křivek s pomocí neuronových sítí
 
 
 
Školitel: Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.
2012 Tereza Jeřábková Analýza chaotických systémů v astronomii
 
 
 
Školitel: Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.
2012 Robert Klement Určování vzdáleností dvojhvězd
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc.
2012 Matúš Kocka v angličtiněStudium proměnných hvězd ve vysokoenergetické části...
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2012 Kamila Kovačíková Studium emisního spektra mlhoviny v okolí hvězdy HD 37776
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2011 Helena Hanzlová Horké hvězdy s P Cygni profily čar na HR diagramu
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2011 Lenka Matěchová Analýza chaotických systémů v astronomii
 
 
 
Školitel: Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.
2011 Jana Połedniková v angličtiněKosmické zábleskové zdroje záření gama, jejich...
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. René Hudec, CSc.
2011 Milan Prvák Modelování proměnnosti hvězdy sigma Ori E
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2011 Ondrej Urban v angličtiněInterakce extragalaktických objektů
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.