Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Diplomové práce (7/9)
2010 Hana Marková Příčiny fotometrické proměnnosti hvězd s nadbytkem helia
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2010 Marek Skarka Výskyt Blažkova jevu u pulsujících proměnných hvězd
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
2010 Petr Šafařík Pokročilé metody zpracování astronomických snímků
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2010 Klára Šejnová Modelování obálek Be hvězd
 
 
 
Školitel: RNDr. Pavel Koubský, CSc.
2010 Radek Ševčík Spektroskopické studium dvojhvězdy V436 Per
 
 
 
Školitel: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
2010 Adam Tichý Výpočet partičních funkcí pro modely atmosfér
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2010 Lenka Zychová Podrobné studium mezihvězdného prostředí ve směru...
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2009 Jiří Liška Komplexní studium dvojhvězdy UX UMa
 
 
 
Školitel: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
2009 Miloš Tichý Hledání předobjevových pozic transneptunických těles s...
 
 
 
Školitel: RNDr. Eduard Pittich, DrSc.
2009 Andrej Šimor Profilová fotometrie
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.