Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Diplomové práce (8/9)
2009 Jindřich Žižka Dynamika drah planetek
 
 
 
Školitel: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
2008 Tomáš Henych Dynamické charakteristiky binárních asteroidů
 
 
 
Školitel: Mgr. Petr Pravec, Ph.D.
2008 Michaela Honková Výpočet dráhových elementů planetek včetně elementů...
 
 
 
Školitel: Ing. Jana Tichá
2008 Lucie Jílková Kinematika a dynamika galaxií
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2008 Tereza Klocová CCD fotometrie exoplanet
 
 
 
Školitel: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
2008 Jan Skalický Dopplerovské zobrazování povrchu horkých hvězd
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2007 Tereza Skalická Spektroskopické studium atmosféry hvězdy HD 152786
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
2006 Jan Polster Analýza světelných křivek uhlíkových mirid
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
2006 Pavel Zvěřina Analýza světelných křivek magnetických chemicky...
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
2006 Eva Žampachová Zákrytová dvojhvězda HR6611
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.