Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Diplomové práce (8/9)
2010 Lenka Zychová Podrobné studium mezihvězdného prostředí ve směru...
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2009 Jiří Liška Komplexní studium dvojhvězdy UX UMa
 
 
 
Školitel: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
2009 Miloš Tichý Hledání předobjevových pozic transneptunických těles s...
 
 
 
Školitel: RNDr. Eduard Pittich, DrSc.
2009 Andrej Šimor Profilová fotometrie
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2009 Jindřich Žižka Dynamika drah planetek
 
 
 
Školitel: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
2008 Tomáš Henych Dynamické charakteristiky binárních asteroidů
 
 
 
Školitel: Mgr. Petr Pravec, Ph.D.
2008 Michaela Honková Výpočet dráhových elementů planetek včetně elementů...
 
 
 
Školitel: Ing. Jana Tichá
2008 Lucie Jílková Kinematika a dynamika galaxií
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2008 Tereza Klocová CCD fotometrie exoplanet
 
 
 
Školitel: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
2008 Jan Skalický Dopplerovské zobrazování povrchu horkých hvězd
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.