Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Diplomové práce (9/9)
2005 Martin Zatloukal Modelování světelných křivek magnetických chemicky...
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
2004 Michal Ceniga Spektroskopické studium lithiových hvězd
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
2004 Blanka Kučerová Spektroskopie dvojhvězdy 96 Herculis
 
 
 
Školitel: RNDr. Pavel Koubský, CSc.
2004 Martin Netolický Modelování spekter neradiálně pulzujících horkých...
 
 
 
Školitel: RNDr. Pavel Koubský, CSc.