Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Dizertační práce (2/5)
2018 Barbora Doležalová Formování spektrálních jevů v okolohvězdném prostředí
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.
2018 Jakub Fišák Srážkové a zářivé procesy ve hvězdných atmosférách
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.
2018 Jiří Květoň Analýza a modelování nelineárních dynamických systémů...
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2017 Šárka Dvořáková Analýza spekter ranných dvojhvězd
 
 
 
Školitel: RNDr. Pavel Koubský, CSc.
2017 Lenka Janeková 3D spektroskopie blízkých galaxií - analýza a modelování...
 
 
 
Školitel: RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
2017 Jan Okleštěk Hledání eruptivních proměnných hvězd typu UV Ceti a...
 
 
 
Školitel: RNDr. Pavel Koubský, CSc.
2017 Matúš Kocka Studium dynamiky pozůstatků po supernovách
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2017 Lenka Zychová Bubliny v mezihvězdném prostředí
 
 
 
Školitel: RNDr. Soňa Ehlerová, Ph.D.
2016 Zdeněk Janák Vývoj algoritmů pro klasifikaci a určování fyzikálních...
 
 
 
Školitel: Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.
2016 Tereza Jeřábková Analýza nelineárních procesů v astronomických datech
 
 
 
Školitel: Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.