Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Dizertační práce (4/5)
2013 Marek Chrastina v slovenštiněStudium rychlých změn jasnosti interagujících...
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
2013 Lucie Jílková v angličtiněTrajektorie otevřených hvězdokup
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2013 Tereza Klocová v angličtiněTranzitující extrasolární planety and interakce...
 
 
 
Školitel: RNDr. Ján Budaj, CSc.
2012 Tereza Skalická Spektroskopie aktivních galaxií
 
 
 
Školitel: RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
2012 Jan Polster Spektroskopická analýza B[e] hvězdy V2028 Cyg
 
 
 
Školitel: Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D.
2012 Jan Skalický Akrece látky na horké hvězdy
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2012 Pavel Zvěřina Studium vzájemných vztahů povrchových struktur vybraných...
 
 
 
Školitel: RNDr. Juraj Zverko, DrSc.
2011 Michal Ceniga Hvězdný vítr horkých hvězd
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.
2011 Blanka Kučerová Studium horkých B[e] hvězd
 
 
 
Školitel: Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D.
2011 Gabriel Szász v slovenštiněMěření vzdáleností otevřených hvězdokup pomocí...
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.