Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Dizertační práce (5/5)
2009 Martin Netolický Využití optické spektrointerferometrie pro modelování...
 
 
 
Školitel: RNDr. Pavel Koubský, CSc.
2008 Baju Indradjaja v angličtiněAkreční procesy v symbiotických dvojhvězdách
 
 
 
Školitel: RNDr. Augustín Skopal, DrSc.
2006 Viktor Votruba Hydrodynamika obálek horkých hvězd
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.
2004 Filip Hroch Světelné krivky dosvitů
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. René Hudec, CSc.
2004 Jiří Polcar Korelace záblesků gama záření detekovaných družicí...
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. René Hudec, CSc.
2003 Tomáš Gráf Studium fázové závislosti vybraných spektrálních...
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
2003 Jan Janík Komplexní studium V436 Per
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Petr Harmanec, CSc.
2003 Daniela Korčáková NLTE modely pohybujících se hvězdných atmosfér
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.
2002 Jiří Dušek Fotometrické studium sedmi uhlíkových hvězd
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
2001 Jiří Krtička Hydrodynamika hvězdného větru
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.