Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Dizertační práce (5/5)
2002 Jiří Dušek Fotometrické studium sedmi uhlíkových hvězd
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
2001 Jiří Krtička Hydrodynamika hvězdného větru
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.