Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Přírodovědecká fakulta MU hostuje konferenci o proměnných hvězdách

Brno, 30. října 2017

Konference o výzkumu proměnných hvězd, pořádaná Sekcí proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti, se letos bude konat na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Tématem bude nejen samotný výzkum proměnných hvězd, ale také metody, které usnadní jejich klasifikaci, vyhledávání a zpracování naměřených dat.

Po čtyřech letech se výzkumníci a zájemci o proměnné hvězdy sejdou v Brně, tentokrát poprvé na půdě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Ta je významným místem spojeným se studiem proměnných hvězd již několik dekád. Konference proběhne od 3. do 5. 11. 2017 a dosud nalákala více než 50 zájemců z celkem čtyř zemí. Program konference je pestrý a s 21 přihlášenými příspěvky slibuje velmi intenzivní pohled nejen do české a slovenské “proměnařiny”.

Poslední roky bývá konference i s mezinárodní účastí. Letos poprvé se představí dva hosté z varšavské univerzity: Mgr. Henryka Netzel, která představí projekt OGLE (The Optical Gravitational Lensing Experiment) a využití dat pro studium pulzujících hvězd, a Pawel Zieliński, který se specializuje na exoplanety v mladých otevřených hvězdokupách.

Významnými tématy konference je detekce a klasifikace proměnných hvězd z robotických dalekohledů v režii Ondřejovských vědců či automatizace zpracování fotometrických dat. Stěžejním tématem je pak samotné studium proměnných hvězd, které je založeno na významných českých a slovenských pozorováních. Zazní přednášky o změnách period zákrytových hvězd, pulzujících či symbiotických proměnných hvězdách. Na konferenci budou diskutovány objevy erupcí na některých zákrytových hvězdách, kterými se čeští pozorovatelé v posledních letech důsledně věnují.

Tradiční součástí konference je sobotní společenský večer, kterému předchází předání ceny Jindřicha Šilhána “Proměnář roku 2017“, která je každoročně předávána za mimořádné pozorovací či studijní výsledky na poli proměnných hvězd. V letošním roce bude konference zahájena populárně-naučnou přednáškou RNDr. Jiřího Grygara, CSc. s názvem “Klopotná cesta k objevu exoplanet”.

Autor: Mgr. Kateřina Hoňková (SPHE ČAS) a Mgr. Lenka Zychová, Ph.D. (ÚTFA)

Stránky konference naleznete zde

Abstrakta příspěvků naleznete zde

Mgr. Lenka Zychová, zychova@physics.muni.cz


Sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti (SPHE ČAS) Pozorování a studium proměnných hvězd má v České republice dlouhou historii. Sekce proměnných hvězd vznikla už roku 1924 jako Sekce pozorovatelů hvězd měnlivých České astronomické společnosti. Dnes má Sekce proměnných hvězd a exoplanet (SPHE) ČAS okolo 80 členů z řad amatérských, ale i profesionálních astronomů a pozorování probíhá již téměř na profesionální úrovni – nejeden z pozorovatelů disponuje vzdáleně ovládaným dalekohledem a vědeckou CCD kamerou. Velmi úzký zájem této komunity umožňuje vzájemné vzdělávání, předávání zkušeností a navazování významných mezinárodních spoluprací, díky kterým můžou spojit síly nadšenci do pozorování s těmi, kteří pak z těchto cenných dat píšou vědecké články.