Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Aktuality
dnes: 13:00, místnost F1
Petr Kabáth: Erasmus plus+, mobility pro astronomy

19. 10. 2017: The ESAC Trainee Project 2018
Kontakt
Přírodovědecká fakulta MU
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Kotlářská 2 (budova č.6)
611 37 Brno
Tel.: +420 54949 4633
E-mail: honza@physics.muni.cz
Úvodní obrázek Pavilon č. 6 v areálu Přírodovědecké fakulty, ve kterém sídlí Ústav teoretické fyziky a astrofyziky. Na malém obrázku vpravo nahoře je snímek univerzitní observatoře na Kraví hoře.