Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Aktuality
8. - 12. 9. 2014: Mezinárodní konference "Living Together: Planets, Host Stars and Binaries"
5. 7. - 31. 8. 2014: Prázdniny !!!
20. 5. 2014: Masarykova univerzita vědecká - i s naší observatoří :)
Kontakt
Přírodovědecká fakulta MU
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Kotlářská 2 (budova č.6)
611 37 Brno
Tel.: +420 54949 4633
E-mail: honza@physics.muni.cz
Úvodní obrázek Pavilon č. 6 v areálu Přírodovědecké fakulty, ve kterém sídlí Ústav teoretické fyziky a astrofyziky. Na malém obrázku vpravo nahoře je snímek univerzitní observatoře na Kraví hoře.