Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English

Konference, letní a zimní školy, workshopy, pracovní pozice

______________________________________________________________________________

Konference


Workshopy

Horizon 2020 - Workshop - July 20 to 24, 2018


Letní školy


Pracovní pozice

"Road to the stars - ESO studentship -- deadline May 31, 2018"

Vzdělávání