Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Aktuality
2. 11. 2020: 13:00, místnost
Klára Kalousová: Oceán na Titanu - jak může zůstat kapalný po miliardy let?

Kontakt
Přírodovědecká fakulta MU
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Kotlářská 2 (budova č.6)
611 37 Brno
Tel.: +420 54949 4633
E-mail: honza@physics.muni.cz
Úvodní obrázek Pavilon č. 6 v areálu Přírodovědecké fakulty, ve kterém sídlí Ústav teoretické fyziky a astrofyziky. Na malém obrázku vpravo nahoře je snímek univerzitní observatoře na Kraví hoře.