Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Aktuality
1. 11. 2021: 12:00, místnost F1
Marek Skarka: Proměnné hvězdy spektrálních typů A-F pozorované TESS v okolí severního ekliptikálního pólu

Kontakt
Přírodovědecká fakulta MU
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Kotlářská 2 (budova č.6)
611 37 Brno
Tel.: +420 54949 4633
E-mail: honza@physics.muni.cz