Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Vysvětlivky
 
Předmět v podzimním semestru.

 
Předmět v jarním semestru.

 
Dvousemestrální předmět.

 
Studijní materiály ke stažení.

Předměty, které se nevyučují v tomto akademickém roce jsou zobrazeny šedě.
Katalog předmětů (1/4)
F0020 Podzimní astronomický kurs
 
 
Cvičící: Filip Hroch a Zdeněk Janák
F1251 Základy astronomie 1
 
 
Přednášející: Miloslav Zejda;  Cvičící: Jan Rokos
F2252 Základy astronomie 2
 
 
Přednášející: Miloslav Zejda;  Cvičící: Jan Rokos
F3080 Úvod do fyziky hvězd
 
 
Přednášející: Jiří Krtička a Zdeněk Mikulášek;  Cvičící: Andrea Dobešová
F3160 Fyzika sluneční soustavy
 
 
Přednášející: Pavel Gabzdyl;  Cvičící: Pavel Gabzdyl
F3170 Obecná astronomie
 
 
Přednášející: Jan Janík;  Cvičící: Miroslav Jagelka
F3190 Praktikum z astronomie 1
 
 
Cvičící: Filip Hroch a Jiří Květoň
F3989 Astrobiologie
 
 
Přednášející: Michaela Musilová;  Cvičící: Michaela Musilová
F4170 Didaktika astronomie
 
 
Přednášející: Zdeněk Mikulášek, Miloslav Zejda a Jiří Dušek
F4190 Úvod do fyziky hvězdných soustav
 
 
Přednášející: Jiří Krtička a Zdeněk Mikulášek;  Cvičící: Marek Skarka