Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
F1251 - Základy astronomie 1
Období: podzimní semestr (2018/2019)
Přednášející: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
Cvičící: Mgr. Václav GlosMgr. Martin Piecka
Anotace: Cílem tohoto předmětu (a navazujícího předmětu Základy astronomie 2) je vyrovnat a sjednotit základní astronomické znalosti, aby pak student mohl efektivně zvládat další předměty s astronomickou a astrofyzikální tematikou. Je to předmět určený zejména těm, kteří nemají základní astronomické znalosti (ty by ovšem museli získat mimo systém školní výuky, např. na hvězdárnách, v planetáriích) a chtějí se zaměřit na astrofyziku. Je ovšem vhodný i pro ty, kteří se chtějí jen seznámit se základy astronomie, protože je to pro ně atraktivní obor (nebudou profesionálními astronomy, ale později mohou takto získané poznatky využít třeba jako pedagogové či jinak).
Studijní materiály:
Skripta
Příklady ke cvičením