Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Mezinárodní konference "Binaries - Key to Comprehension of the Universe"
Datum: 8. - 12. 6. 2009
Místo: Přírodovědecká fakulta MUUkázat na mapě Google
Pořadatelé: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Astronomický ústav UK, Astronomický ústav AV ČR a Astronomický ústav SAV
Popis: Mezinárodní konference, uspořádaná v Brně, zaměřená na dvojhvězdy a jejich roli v moderní astrofyzice. Konference pokrývá široké spektrum aktuálních témat:
  • vznik a vývoj dvojhvězd
  • chemicky pekuliární dvojhvězdy, aktivní dvojhvězdy, kolize hvězdných větrů
  • dvojhvězdy s fyzicky proměnnými složkami
  • složky s nízkou hmotností (hnědí trpaslíci, obří planety)
  • rentgenové dvojhvězdy, kompaktní objekty ve dvojhvězdách
  • dvojhvězdy ve hvězdokupách, extragalaktické dvojhvězdy
  • astrometrické dvojhvězdy, rozlišené dvojhvězdy
  • moderní metody získávaní dat (prohlídky, radiální rychlosti, přístrojové vybavení)
  • určování vzdáleností, zákrytové dvojhvězdy jako astrofyzikální laboratoře
  • metody modelování a nové způsoby řešení inverzního problému