Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Rojení kosmonautů
Datum: 7. 10. 2009
Místo: Přírodovědecká fakulta MUUkázat na mapě Google
Pořadatelé: Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně a Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Popis: Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně pořádá ve středu 7. října 2009 „moravskou část“ Mezinárodního kongresu účastníků kosmických letů pořádaného Association of Space Explorers. V rámci něj navštíví naši metropoli přibližně dvě desítky kosmonautů z celého světa doprovázených jejich partnerkami. V dopoledních hodinách budou slavnostně přivítáni primátorem statutárního města Brna panem Romanem Onderkou, dočkají se prohlídky historických sálů Nové radnice a na Kraví hoře položí základní kámen „Přírodovědného exploratoria“, čímž oficiálně zahájí přestavbu Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně.

V odpoledních hodinách se kosmonauti setkají s brněnskou veřejností. Diskuze spojená s autogramiádou se uskuteční ve stejný čas – od 15.00 do 17.00 hodin – na různých místech Brna. Nejen na půdě hvězdárny a planetária, ale také v Moravském zemském muzeu, Knihovně Jiřího Mahena a některých brněnských univerzit (Masarykova univerzita, Univerzita obrany a Vysoké učení technické v Brně). Na závěr unikátní návštěvy, která nemá v historii města Brna obdoby, kosmonauti navštíví koncert Filharmonie Brno v Besedním domě.

Informace o možnosti zúčastnit se „Rojení kosmonautů“, vč. přehledu zúčastněných odborníků najdete na speciálních www stránkách http://kosmonauti.hvezdarna.cz.