Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Slavnostní znovuotevření MUO
Datum: 5. 3. 2008
Místo: Observatoř Masarykovy univerzity
 
Pořadatel: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Popis: Znovuotevření observatoře MU na Kraví hoře po její generální rekonstrukci.

Slavnostní otevření Oddělení astrofyziky Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky si dovoluje co nejsrdečněji pozvat všechny příznivce a milovníky astronomie na znovuotevření observatoře MU na Kraví hoře po její generální rekonstrukci. Slavnostní akt proběhne dne 5. března 2008 od 15 hodin.

Účast na slavnostním aktu přislíbili:

  • prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. (rektor MU)
  • prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
    (prorektorka MU pro vědu a výzkum)
  • doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA (kvestor MU)
  • doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. (ředitel AÚ UK)
  • RNDr. Jiří Kubát, CSc. (AÚ AV ČR)

Observatoř prošla od srpna 2007 rozsáhlou rekonstrukcí, v jejímž rámci bylo vybudováno nové sociální zařízení a položena nová krytina na střeše vstupní budovy. Stěžejní částí pak bylo nahrazení staré dosluhující železné kopule novou; modernější a hlavně lehčí dřevěnou. Štěrbina se nyní dá otevírat jak ručně, tak za pomocí motorků a společně se synchronním otáčením kopule a samotného dalekohledu tak vznikla robotizovaná observatoř, kterou je možné ovládat přes internet z libovolného místa na zeměkouli.