Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Prezentace U3V 2018 podzim
  Poslové z vesmíru – meteory a meteority (17.10.2018)
  Autor: RNDr. Jiří Borovička, CSc.
  Pluto a periferie Sluneční soustavy (24.10.2018)
  Autor: Mgr. Pavel Gabzdyl
  Planety v kruhu rodinném (31.10.2018)
  Autor: Rudolf Mentzl
  Plynní a ledoví obři (7.11.2018)
  Autor: Mgr. Jan Píšala,