Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Diplomové práce (1/9)
2019 Bára Gregorová Pravděpodobnostní klasifikace jevů sluneční aktivity v...
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
2019 Anna Juráňová v angličtiněSystematický výzkum horkých atmosfér obklopujících S0...
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Norbert Werner, Ph.D.
2019 Michal Kajan Modelování expandujících obálek supernov
 
 
 
Školitel: Mgr. Ing. arch. Petr Kurfürst, Ph.D.
2018 Jakub Faktor v angličtiněDevelopment of a modern tool for spectral classification
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr.
2018 Petr Kobrle Pozorování a analýza optických protějšků záblesků...
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Münz, Ph.D.
2018 Jan Puchýř Proměnnost profilu čar hvězdného větru primární složky...
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2018 Eva Šinoglová v angličtiněPozorování aktívního jádra galaxie se silným...
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Norbert Werner, Ph.D.
2018 Martin Vo Klasifikace světelných křivek kvasarů s použitím metod...
 
 
 
Školitel: Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.
2018 Caiyun Xia Vývojové změny periody rotace horkých chemicky...
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2017 Martin Blažek Automatizace zpracování a analýzy fotometrických dat...
 
 
 
Školitel: Bc. Petr Kabáth, Dr. rer. nat.