Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Diplomové práce (1/9)
2019 Tomáš Babej v angličtiněHledání anomálií v astrofyzikálních datech
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Norbert Werner, Ph.D.
2019 Bára Gregorová Pravděpodobnostní klasifikace jevů sluneční aktivity v...
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
2019 Anna Juráňová v angličtiněSystematický výzkum horkých atmosfér obklopujících S0...
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Norbert Werner, Ph.D.
2019 Michal Kajan Modelování expandujících obálek supernov
 
 
 
Školitel: Mgr. Ing. arch. Petr Kurfürst, Ph.D.
2018 Václav Glos Azimutální profily slupkových galaxií jako nástroj ke...
 
 
 
Školitel: RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
2018 Tereza Mádlová Historický a současný výzkum cefeid na Astronomickém...
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
2018 Magdalena Špoková Simulace extraterestrického prostředí a jeho vliv na...
 
 
 
Školitel: Mgr. Michaela Musilová, Ph.D.
2018 Martin Vo Klasifikace světelných křivek kvasarů s použitím metod...
 
 
 
Školitel: Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.
2018 Jakub Faktor v angličtiněDevelopment of a modern tool for spectral classification
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr.
2018 Petr Kobrle Pozorování a analýza optických protějšků záblesků...
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Münz, Ph.D.