Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Diplomové práce (3/9)
2016 Patrik Žilka Analýza chaotických procesů v astronomii
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2015 Petr Mikel Modelování rentgenového spektra horkých hvězd
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2015 Jan Benáček Hydrodynamické studium disku okolo rotujících hvězd
 
 
 
Školitel: Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.
2015 Petr Fatka Popis distribuce drah asteroidů s aplikací k identifikaci...
 
 
 
Školitel: Mgr. Petr Pravec, Ph.D.
2015 Vlasta Glišić v angličtiněParametry větrů horkých hmotných hvězd z ultrafialové...
 
 
 
Školitel: Mgr. Brankica Šurlan, Ph.D.
2015 Miroslav Jagelka v slovenštiněFyzika a geometrie fotometrických skvrn na povrchu...
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2015 Jaroslava Kocková Atmosferické částicové spršky
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2015 Jan Páral Astrofyzika pulsarů
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2015 Michal Prišegen Astrofyzika čelních rázových vln
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2015 Lukáš Průcha Měkké gama záření magnetických neutronových hvězd
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.