Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Projekty GA ČR

01/2018 - 12/2020   Ztráta hmoty v pozdních fázích vývoje hmotných hvězd (2268)
01/2016 - 12/2018   Atmosféry a okolohvězdné prostředí magnetických horkých hvězd (2248)
01/2014 - 12/2016   Vstříc k jednotné škále metalicity pro otevřené hvězdokupy (2237)
01/2013 - 12/2017   Ztráta hmoty horkých hmotných hvězd (2225)
01/2012 - 12/2014   Multispektrální proměnnost horkých hvězd a její příčiny (2216)
01/2008 - 12/2012   Předpovědi rychlosti ztráty hmoty horkých hvězd  (0277)
01/2008 - 12/2011   Fyzika Slunce, hvězd a hvězdných soustav (0276)
01/2007 - 12/2009   Hvězdné větry prvních hvězd ve vesmíru
01/2006 - 12/2008   Nové postupy ve zpracování a interpretaci pozorování proměnných hvězd
01/2005 - 12/2007   Časově závislé modely vícesložkového hvězdného větru
01/2004 - 12/2006   Fotometrický výzkum zákrytových dvojhvězd
01/2004 - 12/2006   Okolohvězdné obálky horkých hvězd
09/2003 - 08/2006   Hydrodynamika hvězdného větru horkých hvězd
01/2003 - 12/2007   Fyzika hvězd, hvězdných soustav a vesmíru
01/2002 - 12/2004   Fyzika horkých hvězd a hvězdných systémů s horkými složkami
01/1994 - 12/1996   Studium fulerenových struktur v astrofyzikálním prostředí


GA ČR - EXPRO

01/2021 - 12/2025   Exploring the Hot Universe and Understanding Comic Feedback (EHU) (2202)


Projekty GA AV ČR

01/2009 - 12/2011   Rozložení energie ve spektru horkých hvězd a jeho proměnnost (0241)


Projekty INGO II

09/2015 - 12/2017    F. Magellanes: projekt podpory studia hvězd a hvězdných soustav na základě pozorování ze Země a z kosmického prostoru (Magellan2015) (2246)
01/2012 - 12/2014   Výzkum vlastností asteroidů a hvězdných soustav pomocí fotometrických pozorování s Dánským 1,54m dalekohledem na Evropské jižní observatoři (DK154Czech) (2221)


EU - HORIZON 2020

07/2020 - 02/2024   Integrated Activities for the High Energy Astrophysics Domain (AHEAD2020) (2294)


Projekty ERASMUS+

09/2020 - 08/2023   European Collaborating Astronomer ProjectS: Espana-Czechia-Slovakia (ECAPS:E-C-S) (1695)
09/2017 - 11/2020   Per aspera ad astra simul (Through difficulties to the stars together) (PAAAS) (1675)


Projekty SoMoPro

09/2013 - 08/2016   Hvězdy a hvězdokupy v Magellanových mračnech (Webda MaC) (2235)


MUNI Award in Science and Humanities 3

07/2020 - 06/2025    Space-Based High-Energy Astrophysics (2293)


Projekty MU

01/2021 - 12/2021    Pokročilý výzkum v oblasti astrofyziky, teoretické fyziky a fyzikálního vzdělávání (1331)
01/2020 - 12/2020    Studium pokročilých problémů v oblasti teoretické fyziky, astrofyziky a fyzikálního vzdělávání (1331)
01/2020 - 12/2020    Podpora studentského výzkumu v oblasti teoretické fyziky a astrofyziky (1359)
07/2020 - 06/2025    MUNI Award in Science and Humanities 3 (Space-Based High-Energy Astrophysics) (2294)
01/2019 - 12/2019    Pokročilé problémy fyzikálního vzdělávání, teoretické fyziky a astrofyziky (1331)
01/2019 - 12/2019    Podpora řešení problémů na poli teoretické fyziky, astrofyziky a fyzikálního vzdělávání (1359)
01/2018 - 12/2018    Pokročilé problémy teoretické fyziky, fyzikálního vzdělávání a astrofyziky (1331)
01/2018 - 12/2018    Vybrané problémy z astrofyziky, teoretické fyziky a fyzikálního vzdělávání (1359)
03/2017 - 12/2019    Prameny novověké vědy (PRNOVE) (2258)
01/2017 - 12/2017    Pokročilé problémy astrofyziky, fyzikálního vzdělávání a teoretické fyziky (1331)
01/2017 - 12/2017    Vybrané problémy z astrofyziky, fyzikálního vzdělávání a teoretické fyziky (1359)
01/2016 - 12/2016    Významné pokročilé problémy teoretické fyziky, astrofyziky a fyzikálního vzdělávání (1331)
01/2016 - 12/2016    Vybrané pokročilé problémy astrofyziky a teoretické fyziky (1359)
01/2015 - 12/2015    Numerické metody v Astrofyzice (6697)
01/2015 - 12/2015    Vybrané problémy astrofyziky a teoretické fyziky (1359)
01/2015 - 12/2015    Pokročilé problémy astrofyziky, teoretické fyziky a fyzikálního vzdělávání (1331)
01/2014 - 12/2014    Vybrané problémy fyziky hvězd a vesmíru (1359)
01/2014 - 12/2014    Pokročilé problémy teoretické fyziky a astrofyziky (1331)
01/2013 - 12/2013    Fyzika hvězd a vesmíru (1331)
01/2010 - 12/2012    Fyzika hvězd a hvězdných soustav (1307)


Projekty FRVŠ

01/2010 - 12/2010   Inovace učebního textu Úlohy z astrofyziky (6008)
01/2007 - 12/2007   Multimediální studijní text Historie astronomie
01/2007 - 12/2007   Vybavení pozorovatelny Masarykovy univerzity na Kraví hoře pro "Praktikum z astronomie"


Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce v rámci programu MOBILITY (7AMB)

02/2017 - 12/2018    Analýza hvězd se skvrnami pomocí kvalitních pozorovacích dat (Rakousko) (2257)
01/2014 - 12/2015    Nový pohled na magnetické hvězdy (MAGSTARS) (Rakousko) (2238)
01/2013 - 12/2014    Proměnné hvězdy v otevřených hvězdokupách a jejich okolí (Polsko) (2234)
01/2012 - 12/2013    Proměnné hvězdy v otevřených hvězdokupách (Rakousko) (2220)


Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce v rámci programu KONTAKT

04/2014 - 12/2015    Výzkum zvláštních proměnných hvězd (Čína) (2242)
01/2012 - 12/2013    Studium vybraných téměř kontaktních dvojhvězd (Čína) (2217)
01/2010 - 12/2011    Fotometrický výzkum vybraných zákrytových dvojhvězd (Čína) (2204)
01/2010 - 12/2011    Binaries - key to comprehension of the Universe (Polsko) (2206)
01/2010 - 12/2011    Nové trendy ve výzkumu geometricky proměnných hvězd (Slovensko) (2203)
03/2008 - 12/2009    Fotometrický výzkum vybraných zákrytových dvojhvězd (Čína)
01/2008 - 12/2009    Dvojhvězdnost - nástroj pro studium hvězdných charakteristik (Polsko)
01/2008 - 12/2009    Rozložení energie ve spektrech chemicky pekuliárních hvězd a jeho proměnnost (Slovensko)
01/2006 - 12/2007    Proměnnost chemicky pekuliárních hvězd hlavní posloupnosti (Slovensko)
01/2004 - 12/2005    Proměnnost chladných magnetických hvězd a její příčiny (Slovensko)
01/2002 - 12/2003    Komplexní výzkum chladných chemicky pekuliárních hvězd (Slovensko)


Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce v rámci programu AKTION

01/2010 - 12/2011    Magnetické a proměnné hvězdy: od pozemských pozorování k družicovým (Rakousko) (2205)
02/2008 - 12/2009    Magnetické hvězdy – laboratoře fyziky hvězd (Rakousko)