Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Rekonstrukce kopule

Budova observatoře Od roku 1953, kdy se začalo prvně pozorovat v tehdy nově otevřené univerzitní observatoři Masarykovy univerzity na Kraví hoře, uběhlo již více než padesát let. Za tu dobu se však velmi negativně podepsal zub času na železné konstrukci kopule, která se pomalu přestávala otáčet a občas se přestávala otáčet úplně.

Jedno náhodné neformální setkání koncem září roku 2006 odstartovalo celou řadu potřebných kroků, které ve finále vedly až ke slavnostnímu znovuotevření zrekonstruované observatoře dne 5. března 2008.

V řijnu roku 2006 byla podána na vedení Masarykovy univerzity žádost o investiční finanční prostředky, které by měly pokrýt chystanou rekonstrukci. V listopadu téhož roku pak vedení univezity přislíbilo na realizaci akce něco málo přes 3 milióny korun.

Začátkem ledna 2007 se začínají shánět vhodné firmy, které jsou schopny vyrobit 8metrovou kopuli. Běhěm února se uskutečňuje výběrové řízení, ze kterého vychází v březnu vítězně česká firma SINCON z Turnova.

REKONSTRUKCE V DATECH (2007 - 2008)

Fáze č.1 - výroba nové kopule (fotogalerie)
Pátek 20. července
Firma, která vyrábí novou kopuli pro naši observatoř, nás pozvala do Turnova, abychom se mohli podívat, jak krásně bude vypadat.


Fáze č.2 - stavební úpravy (fotogalerie)
Pondělí 30. července
Začínají první stavební úpravy na naší observatoři. V rámci sponzorského daru se modernizuje sociální zařízení, tj. umývárna a WC. Půvobní dvě místnosti budou nahrazeny pouze jednou společnou, ve které navíc přibude i sprchový kout. Jako první byl odstraněn starý záchod, byly vytrhány staré rozvody vody a elektřiny, došlo k vybourání příčky mezi místnostmi a původní dveře na toaletu byly zazděny. Stihly se udělat nové rozvody elektřinyvody.

Úterý 31. července
Téměř celý den byl věnován vyrovnání neskutečně křivých stěn, aby se mohl začít dávat velice pěkný obklad, byla také vyrovnána podlaha. Druhé okénko, které by bylo za sprchovým koutem, bylo zazděno...

Středa 1. srpna
Třetí den rekonstrukce sociálního zařízení byly kompletně obloženy zdi a začalo se s pokládáním dlažby na podlahu.

Čtvrtek 2. srpna
Spárovalo se díry mezi dlaždicemi a dolaďovaly se detaily. Zbývalo jen čekat až to vše zatuhne...

Pátek 3. srpna Koná se první první generální úklid. S pomocí našich doktorandů se interiér hvězdárny změnil k nepoznání. Také došlo k prvnímu časovému skluzu. Sklep se bude vyklízet až někdy příště. Bez speciálního vybavení to nepůjde.

Pátek 17. srpna Po řádném vytvrdnutí podlahy byly konečně nainstalovány nové zásuvky, světlo, toaleta, bojler, umyvadlo i sprchový kout. Zůstává tak jen znovu vymalovat, udělat dvířka na míru k racku za sprchovým koutem a namontovat topný žebříček. Rekonstrukce sociálního zařízení pak bude kompletní.

Pondělí 1. října
Dalekohled byl ukryt do dřevěného sarkofágu, který byl navíc ještě omotán fólií, aby se minimalizovala možnost vniknutí vody, až bude kompletně rozebrána stará kopule.

Úterý 2. října
Začíná se hrubou silou rozebírat vnitřní plášť staré kopule. Nyní tak zjišťujeme, kolik se tam ukrývá skelné vaty. Ještě během dopoledne se daří vnitřní část kompletně rozebrat.

Středa 3. října
Odvoz napytlované skelné vaty a rozebraných plechových částí kopule. Následuje nezbytný malý úklid kolem dalekohledu.


Fáze č.3 - montáž nové kopule (fotogalerie)
Neděle 14. října
Brzy ráno vyrazila ráno z Turnova směrem na Brno plně naložená avia, aby přivezla novou rozmontovanou kopuli naší observatoře. Okamžitě se začalo vykládat, aby se využilo krásného počasí a mohlo se začít se samotnou montáží.

Pondělí 15. října
Vyrůstá kostra kopule, která začala okamžitě přitahovat oči návštěvníků Kraví hory.

Úterý 16. října
Začínají se šroubovat palubky, které budou tvořit vnitřní plášť kopule. Palubkami je potřeba pokrýt celou kopuli, šroubů bude více než 3000!

Středa 17. října
Pokračuje se s přiděláváním palubek, přiváží se první plechy nové kopule na vyzkoušení, zda-li jsou dobře vyměřeny.

Čtvrtek 18. října
Začíná se kazit počasí, proto je nutné novou kopuli zakrýt před deštěm. Stále se montují palubky.

Pátek 19. října
Poslední zbytky palubek byly přišroubovány, nastupuje hrubá síla na rozebírání dalších kusů staré kopule.

Sobota 20. října
Dřevěná část kopule je hotová, teď jsou na řadě klempíři.

Pondělí 22. října
Kopule je dobře zabezpečená proti zlodějům i počasí.

Čtvrtek 1. listopadu
Po týdenním čekání na naohýbané plechy nového pláště konečně dorazila klepmířská parta a okamžitě se dala do práce.

Pátek 2. listopadu
Přestože je už podzimní počasí a docela chladno, začíná se pomalu kopule zahalovat do plechových slupek.

Sobota 3. listopadu
Práce ale nejde až tak rychle, jak jsme očekávali.

Neděle 4. listopadu
Stále se pokrývá plášť kopule.

Pondělí 5. listopadu
Klempířská práce se pomalinku chýlí ke konci a pokrývačská parta má dobrou náladu, protože ví, že až do středy 14. listopadu, budou mít volno.

Pondělí 12. listopadu
První větší příval sněhu nevydržela krycí plachta a odporoučela se k zemi.

Středa 14. listopadu
Přivážejí se vrata nové kopule.


Fáze č.4 - usazování nové kopule (fotogalerie)
Pondělí 19. listopadu
Tak jsme se konečně dočkali! Dnes byla umístěna za pomocí jeřábu nová kopule univerzitní observatoře. Panovaly jisté obavy, zda-li se vše zvládne bez problémů, ale operace proběhla téměř jako po másle.

Nejprve byla na zemi přesunuta nová kopule o pár metrů dál, aby měl jeřáb lepší manévrovací prostor. Poté následovala demontáž vrat štěrbiny staré kopule.

Jeřáb pak přizvedl starou kopuli, která byla rozřezána na dvě části. Obě byly následně opatrně přesunuty na zem vedle observatoře.

Nyní mohl nastat zlatý vřeb, posazení nové kopule. V 15 hodin byla kopule úspešně na svém místě.


Fáze č.5 - práce pokračují (fotogalerie)
Úterý 20. listopadu
Stará kopule je postupně rozřezávána a odvážena nákladním automobilem do šrotu.

Středa 21. listopadu
Pokračují práce v rozebírání staré kopule.

Pondělí 26. listopadu
Přiváží se další stavební materiál na nové podlahy pod kopulí. Dalekohled je stále ukryt v sarkofágu.

Úterý 27. listopadu
Doplechovává se zbytek kopule a kopule je dočasně napevno ukotvena proti větru k podlaze.

Úterý 11. prosince
Montují se nosníky, na kterých budou motory otáčející s kopulí.

Sobota 15. prosince
Pracuje se na pokrytí stříšky, pod kopulí jsou už namontována nová světýlka.

Úterý 18. prosince
Je přimontováno osm motorů, které budou celou kopulí otáčet. Pohyb bude možné řídit i zdola od počítače.

Pondělí 7. ledna
Dodělávají se detaily na kopuli.

Úterý 8. ledna
Stále se ještě pracuje na nové střeše nad vstupní částí observatoře, ale už se začíná pokládat nová podlaha pod kopulí.

Středa 9. ledna
Prostor se s novou podlahou mění k nepoznání.

Čtvrtek 10. ledna
Podlaha je hotova, teď jen uklidit a nalepit nové koberce.

Pátek 11. ledna
Uklizeno...

Čtvrtek 17. ledna
Začínají se pokládat koberce, ještě že máme tak velkou štěrbinu, jinak bychom je pod kopuli nedostali. Doplechovávají se části stříšky.

Pátek 18. ledna
Když už je nová střecha a kopule, tak budou i okapy.

Úterý 19. února
Přidělávají se desky, které budou krýt motory uvnitř kopule. Máme téměř hotovo.

Středa 20. února
Už jenom udělat generální úklid, ale otáčet kopulívesele můžeme.

Úterý 4. března
Úklid vrcholí, ještě se na poslední chvíli přidělávají štětiny ke krytům. Připravují se přenosné dalekohledy na zítřejší slavnostní znovuotevření observatoře 5. března 2008 od 15:00 hodin.

REKONSTRUKCE NA FOTOGRAFIÍCH

Rekonstrukce kopule I. - Předehra v Turnově
Rekonstrukce kopule II. - Nové sociální zařízení
Rekonstrukce kopule III. - Montáž
Rekonstrukce kopule IV. - Usazování kopule
Rekonstrukce kopule V. - Práce pokračují