Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Vysvětlivky
 
Prezenční forma studia

 
Kombinovaná forma studia

 
Distanční forma studia

 
Číslo mobilního telefonu

 
Identifikace v systému Skype

 
Identifikace na Jabber serveru

 
Číslo ICQ

 
Číslo kanceláře

 
Telefonní číslo do kanceláře

 
Faxové číslo do kanceláře

 
Číslo mobilního telefonu

 
Identifikace v systému Skype

 
Číslo ICQ

Externí pracovníci (1/2)
Mgr. Jan Benáček, Ph.D.
379961@mail.muni.cz
 
 
(06) 03007
 
+420 54949 2626
 
 
 
 
Mgr. Barbora Doležalová
269330@mail.muni.cz
 
 
(06) 04017
 
+420 54949 7147
 
 
 
 
Mgr. Pavel Gabzdyl, Ph.D.
gabzdyl@hvezdarna.cz
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
bruno@ig.cas.cz
https://www.asu.cas.cz/person/jungwiert.html
 
 
 
 
 
 
prof. RNDr. Marian Karlický, DrSc.
karlicky@asu.cas.cz
https://www.asu.cas.cz/person/karlicky/
 
 
 
 
 
 
Bc. Petr Kobrle
423080@mail.muni.cz
 
 
2016
 
 
 
 
 
doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.
kubat@sunstel.asu.cas.cz
https://www.asu.cas.cz/~kubat/
 
2016
 
 
 
 
 
Mgr. Jiří Květoň
324315@mail.muni.cz
 
 
2016
 
(06) 03011
 
+420 54949 3612
 
 
 
Mgr. Michaela Musilová, Ph.D.
461990@mail.muni.cz
 
 
2016
 
(06) 03011
 
+420 54949 3612
 
 
 
Bc. Petr Sobotka
petr.sobotka@astro.cz
 
 
2016
 
 
 
280832933