Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Vysvětlivky
 
Číslo kanceláře

 
Telefonní číslo do kanceláře

 
Faxové číslo do kanceláře

 
Číslo mobilního telefonu

 
Identifikace v systému Skype

 
Číslo ICQ

Neučitelští pracovníci
Mgr. Jakub Fišák, Ph.D.
fisakjakub@atlas.cz
 
 
2014
 
(06) 04017
 
+420 54949 7147
 
 
 
Mgr. Romana Grossová
376013@mail.muni.cz
 
 
2014
 
(06) 03010
 
+420 54949 7789
 
 
 
Mgr. Miroslav Jagelka
379946@mail.muni.cz
 
 
2014
 
(06) 03041
 
+420 54949 2628
 
 
 
Mgr. Lenka Janeková
211680@mail.muni.cz
 
 
2014
 
(06) 03041
 
+420 54949 2628
 
 
 
Mgr. Ing. arch. Petr Kurfürst, Ph.D.
petrk@physics.muni.cz
https://physics.muni.cz/~petrk
 
2014
 
(06) 03007
 
+420 54949 2626
 
 
 
Mgr. Lenka Matěchová
maceska@physics.muni.cz
https://physics.muni.cz/~maceska/
 
2014
 
(06) 03041
 
+420 54949 2628
 
 
 
Mgr. Michal Prišegen
324172@mail.muni.cz
 
 
2014
 
(06) 03010
 
+420 54949 7789
 
 
 
Mgr. Milan Prvák, Ph.D.
151241@mail.muni.cz
 
 
2011
 
(06) 03007
 
+420 54949 2626
 
 
 
Mgr. Klára Šejnová
klarka@physics.muni.cz
https://physics.muni.cz/~klarka/
 
2011
 
(06) 03011
 
+420 54949 3612