Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Vysvětlivky
 
Číslo kanceláře

 
Telefonní číslo do kanceláře

 
Faxové číslo do kanceláře

 
Číslo mobilního telefonu

 
Identifikace v systému Skype

 
Číslo ICQ

Docenti
doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr.
epaunzen@physics.muni.cz
https://www.muni.cz/sci/people/Ernst.Paunzen/
 
(06) 03013
 
+420 54949 3305
 
 
 
 
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
stefl@astro.sci.muni.cz
 
 
(06) 03040
 
+420 54949 7515
 
 
 
 
doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
zejda@physics.muni.cz
https://physics.muni.cz/~zejda/
 
(06) 03013
 
+420 54949 8600
 
 
+420 721377398
 
zemibrno
 
262768038