Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Dizertační práce (3/5)
2015 Lenka Matěchová v angličtiněPipeline k určení astrofyzikálních parametrů horkých...
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr.
2015 Milan Prvák Příčiny proměnnosti chemicky pekuliárních hvězd
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2015 Jaroslav Vážný Stelární astronomie ve Virtuální observatoři
 
 
 
Školitel: RNDr. Petr Škoda, PhD.
2015 Petr Kurfürst v angličtiněModely odtékajících disků horkých hvězd
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2015 Jiří Liška Změny period zákrytových dvojhvězd
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
2014 Kateřina Bartošková N-částicové simulace srážek galaxií
 
 
 
Školitel: RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
2014 Klára Šejnová Studium dynamických vlastností Be hvězd
 
 
 
Školitel: Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.
2014 Adam Tichý Statistická rovnováha v hvězdných větrech
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.
2014 Marek Skarka v angličtiněCharakteristiky hvězd typu RR Lyrae
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
2013 Tomáš Henych Vybuzení rotace asteroidů srážkami
 
 
 
Školitel: Mgr. Petr Pravec, Ph.D.