Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Dokument je v angličtině.

Prezentace (2/2)
F4170 Grafická úprava rukopisu
  Autor: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
F4170 Jak na přednášku?
  Autor: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
F7581 Popisná statistika 1
  Autor: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
F7581 Metoda nejmenších čtverců 1
  Autor: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
F5540 v angličtiněProměnné hvězdy
  Autoři: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. a Mgr. Gabriel Szász