Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Seminář ÚTFA