Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Prezentace U3V 2019 podzim
  Expedice za zatměním v Chile (https://youtu.be/pim6kkwvnvo) (23.10.2019)
  Autoři: Mgr. Václav Glos, Marko Mesarč a Roman Ponča
  Černé díry všemi smysly (30.10.2019)
  Autor: RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.
  Svět proměnných hvězd (6.11.2019)
  Autor: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
  Antihmota (nejen) ve vesmíru (20.11.2019)
  Autor: RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
  Polovodičové detektory světla v astronomii (28.11.2019)
  Autor: Ing. Pavel Cagaš
  S hvězdným větrem v plachtách (5.12.2019)
  Autor: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.