Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Prezentace U3V 2018 jaro
  Astronomické události roku 2018 (22.2.2018)
  Autor: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
  Vesmír - laboratoř extrémních teplot (1.3.2018)
  Autor: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
  Odvrácená strana vesmíru (8.3.2018)
  Autor: doc. Mgr. Norbert Werner, Ph.D.
  Fotografování hlubokého vesmíru (22.3.2018)
  Autor: Roman Ponča
  Hvězdné pulzace kam se podíváš (29.3.2018)
  Autor: Mgr. Marek Skarka, Ph.D.
  Optické jevy v atmosféře (5.4.2018)
  Autor: Mgr. Tomáš Gráf, Ph.D.
  Měsíc stále neznámý (12.4.2018)
  Autor: Mgr. Pavel Gabzdyl