Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Prezentace
  Reliktní záření a jeho polarizace
  Autor: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
  Vesmír - laboratoř extrémních teplot
  Autor: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
  Astrofyzika v úlohách
  Autor: doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
  Nebezpečí z kosmu?
  Autor: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.