Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Diplomové práce (1/10)
2020 Nikola Faltová v angličtiněOtevřené hvězdokupy ve vysokých energiích
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr.
2020 Jaroslava Secká v angličtiněVztah mezi Bondiho akrecí a energií jetů v obřích...
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Norbert Werner, Ph.D.
2020 Antónia Vojteková Studium difuzních objektů z celooblohových přehlídek v...
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2020 Jiří Žák v angličtiněZvláštnosti mezi cefeidami z Galaktického pole
 
 
 
Školitel: Mgr. Marek Skarka, Ph.D.
2019 Jakub Faktor v angličtiněDevelopment of a modern tool for spectral classification
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr.
2019 Anna Juráňová v angličtiněSystematický výzkum horkých atmosfér obklopujících S0...
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Norbert Werner, Ph.D.
2019 Michal Kajan Modelování expandujících obálek supernov
 
 
 
Školitel: Mgr. Ing. arch. Petr Kurfürst, Ph.D.
2018 Petr Kobrle Pozorování a analýza optických protějšků záblesků...
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Münz, Ph.D.
2019 Matej Kosiba Studium difuzních objektů na celooblohových přehlídkách...
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2019 Jan Puchýř Proměnnost profilu čar hvězdného větru primární složky...
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.