Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Prezentace U3V 2018 podzim
  Poslové z vesmíru – meteory a meteority (17.10.2018)
  Autor: RNDr. Jiří Borovička, CSc.
  Pluto a periferie Sluneční soustavy (24.10.2018)
  Autor: Mgr. Pavel Gabzdyl
  Planety v kruhu rodinném (31.10.2018)
  Autor: Rudolf Mentzl
  Plynní a ledoví obři (7.11.2018)
  Autor: Mgr. Jan Píšala, 
  Všichni na Mars! (14.11.2018)
  Autor: Jan Veselý
  Komety (21.11.2018)
  Autor: Ing. arch. Ivan Havlíček
  Asteroidy - dobrý sluha ale špatný pán (28.11.2018)
  Autor: Mgr. Petr Scheirich, Ph.D.
  Vznik Sluneční soustavy (5.12.2018)
  Autor: Mgr. Jakub Rozehnal
  Tělesa Sluneční soustavy na naší obloze (12.12.2018)
  Autor: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.