Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Bakalářské práce (1/12)
2019 Jakub Kolář Fotometrie těsných dvojhvězd
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
2019 Richard Liptaj Rotační proměnnost bílých trpaslíků pozorovaných...
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2018 Zuzana Petrovská v angličtiněInterakce temné hmoty a stelárních hal ve slupkových...
 
 
 
Školitel: RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
2018 Jaroslava Secká v angličtiněUrčování výkonů jetů v obřích eliptických...
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Norbert Werner, Ph.D.
2018 Antónia Vojteková v angličtiněStudium galaxií prostřednictvím GAN sítí
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2018 Jiří Žák v angličtiněAnalýza tvaru světelné křivky vybraných cefeid z...
 
 
 
Školitel: Mgr. Marek Skarka, Ph.D.
2018 Pavel Staněk Absolutní kalibrace spektrálního toku z vybrané aktivní...
 
 
 
Školitel: Mgr. Maciej Zapiór, Ph.D.
2017 Jakub Dolinský Analýza světelné křivky proměnné hvězdy typu RR Lyrae
 
 
 
Školitel: Mgr. Marek Skarka, Ph.D.
2017 Nikola Faltová Studium čar mezihvězdného prostředí ve spektrech...
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2017 Bára Gregorová Segmentace celodiskových snímků sluneční chromosféry
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.