Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Bakalářské práce (1/13)
2020 Dominika Batková Studium hvězd s velkou vlastní rychlostí
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2020 Adriana Grigerová v slovenštiněCharakterizace exoplanetárních systému z fotometrických...
 
 
 
Školitel: Bc. Petr Kabáth, Dr. rer. nat.
2020 Martin Chobola v angličtiněVýzkum Slunce s observatoří ALMA – seznámení se s...
 
 
 
Školitel: Mgr. Miroslav Bárta
2020 Matúš Labaj v angličtiněParticle-in-Cell simulace termální fronty
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Marian Karlický, DrSc.
2020 Vendula Slavíková Zpřesňování světelných elementů exoplanetárních...
 
 
 
Školitel: Mgr. Marek Skarka, Ph.D.
2020 Kateřina Svačinková v angličtiněRentgenová spektroskopie polární záře na Jupiteru
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Norbert Werner, Ph.D.
2020 David Štegner v angličtiněVzorová spektra hvězd hlavní posloupnosti pro...
 
 
 
Školitel: Mgr. Marek Skarka, Ph.D.
2020 Michaela Vítková v angličtiněVliv kadence a rozptylu dat na přesnost určení...
 
 
 
Školitel: Mgr. Marek Skarka, Ph.D.
2020 Lenka Wudiová Studium spektra chemicky pekuliární hvězdy HD 142990
 
 
 
Školitel: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
2019 Kristína Kallová v angličtiněHráškové galaxie v rentgenovém oboru
 
 
 
Školitel: RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.