Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Prezentace (1/2)
FB270 v angličtiněNové postupy ve zpracování a interpretaci pozorování proměnných...
  Autor: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
FB270 v angličtiněModerní přístroje a observatoře
  Autor: doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr.
FB270 v angličtiněNa čele astronomického výzkumu - ESO
  Autor: doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr.
FB270 v angličtiněMetody
  Autor: doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr.
FB270 v angličtiněALMA
  Autor: doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr.
FB270 v angličtiněOPC - kategorie
  Autor: doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr.
FB270 v angličtiněESO - nejvyšší úroveň
  Autor: doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr.
FB270 v angličtiněNejenom ESO
  Autor: doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr.
F4170 Prezentace (nejen v powerpointu)
  Autor: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
F4170 Prezentace (nejen v powerpointu) 2.část
  Autor: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.