Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Dizertační práce (1/6)
2022 Václav Glos Slupková struktura v galaktických mergerech s vysokým...
 
 
 
Školitel: RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
2022 Magdalena Špoková Detekce exoatmosfér
 
 
 
Školitel: Bc. Petr Kabáth, Dr. rer. nat.
2021 Martin Blažek Přesná měření radiálních rychlostí hvězd s planetami
 
 
 
Školitel: Bc. Petr Kabáth, Dr. rer. nat.
2021 Andrea Dobešová Slupkové galaxie jako nástroj k omezení gravitačního...
 
 
 
Školitel: RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
2021 Martin Piecka v angličtiněTracing the reddening throughout the Milky Way
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr.
2020 Gabriel Szász v angličtiněNový "pseudo-rotační" model hvězdných...
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr.
2020 Jaroslav Velčovský Výzkum galaktických otevřených hvězdokup
 
 
 
Školitel: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
2019 Jan Benáček Fragmentovaná magnetická rekonexe
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Marian Karlický, DrSc.
2019 Miroslav Jagelka Povaha fotometrických skvrn na magnetických chemicky...
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
2019 Michal Prišegen v angličtiněMultiwavelength study of the interstellar medium...
 
 
 
Školitel: doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr.