Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Poznámky
FB270 v angličtiněPoznámky z přednášek I. Pustylnika
  Autor: Mgr. Gabriel Szász