Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Bakalářské práce (10/11)
2007 Jan Kašecký Studium spektra hvězdy HD 74195
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2007 Jiří Liška Srovnání výpočtů okamžiků minim na soustavě UX UMa
 
 
 
Školitel: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
2007 Pavel Petrán Studium spektra hvězdy HD 74146
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2007 Klára Šejnová Modelování časového vývoje obálky kolem Be hvězdy 60...
 
 
 
Školitel: RNDr. Pavel Koubský, CSc.
2007 Andrej Šimor v slovenštiněSvetelná krivka asteroidu
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2007 Adam Tichý Studium mezihvězdného prostředí ve směru hvězdy HD...
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2007 Jindřich Žižka Astrometrie těles sluneční soustavy
 
 
 
Školitel: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
2006 Kateřina Dědková Měření intenzity popelavého svitu Měsíce
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2006 Tomáš Henych Světelné křivky planetek
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2006 Michaela Honková Následná astrometrie blízkozemních planetek a její vliv...
 
 
 
Školitel: Ing. Jana Tichá