Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Bakalářské práce (10/11)
2007 Andrej Šimor v slovenštiněSvetelná krivka asteroidu
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2007 Adam Tichý Studium mezihvězdného prostředí ve směru hvězdy HD...
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2007 Jindřich Žižka Astrometrie těles sluneční soustavy
 
 
 
Školitel: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
2006 Kateřina Dědková Měření intenzity popelavého svitu Měsíce
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2006 Tomáš Henych Světelné křivky planetek
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2006 Michaela Honková Následná astrometrie blízkozemních planetek a její vliv...
 
 
 
Školitel: Ing. Jana Tichá
2006 Lucie Jílková Barevná kalibrace fotometrického systému
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2006 Tereza Klocová CCD astrometrie planetek
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2006 Emília Kubalová v slovenštiněFotometrická kalibrácia fotonásobiča
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2006 Jan Skalický Rekonstrukce barev z černobílých astronomických snímků
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.