Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Bakalářské práce (6/11)
2011 Pavel Hála Multispektrální studium aktivních galaktických jader
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2011 Petr Horálek Studium jasu oblohy
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2011 Lenka Janeková v slovenštiněStudium spektra hvězdy HD 74212
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
2011 Elena Lindišová v slovenštiněStudium sluneční aktivity
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2011 Tamás Nagy Fotometrie zatmění Měsíce
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2011 Jan Páral Fotometrická studie miridy T UMi
 
 
 
Školitel: RNDr. Jan Janík, Ph.D.
2011 Jan Rokos Modelování širokoúhlých struktur na obloze
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2011 Markéta Šalomounová Kosmické počasí - variace ionosféry vlivem procesů na...
 
 
 
Školitel: Mgr. Zbyšek Mošna
2011 Martin Vaculčík Slupkové galaxie
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2010 Šárka Karešová Detekce exoplanet zákryty
 
 
 
Školitel: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.