Credits
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
in English
Studentské závěrečné práce na FI MU
Literatura
Didaktické materiály
Vysvětlivky
 
Aktuální závěrečná práce.

 
Obhájená závěrečná práce.

 
Neobhájená závěrečná práce.

 
Zanechaná závěrečná práce.

 
Práce je psaná v angličtině.

 
Práce je psaná ve slovenštině.

Bakalářské práce (11/11)
2006 Lucie Jílková Barevná kalibrace fotometrického systému
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2006 Tereza Klocová CCD astrometrie planetek
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2006 Emília Kubalová v slovenštiněFotometrická kalibrácia fotonásobiča
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2006 Jan Skalický Rekonstrukce barev z černobílých astronomických snímků
 
 
 
Školitel: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
2006 Miloš Tichý Analýza kometárních charakteristik nově objevených těles...
 
 
 
Školitel: RNDr. Eduard Pittich, DrSc.
2005 Tereza Skalická Barevné změny blazarů
 
 
 
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
2004 Jakub Beneš Fotometrie uhlíkových hvězd s použitím dat z družice...
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
2004 Jan Polster CCD fotometrie vybrané hvězdokupy II
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
2004 Eva Žampachová CCD fotometrie vybrané hvězdokupy I
 
 
 
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.